Cancer kan bero på slumpen

Inom cancerforskning pratas det mycket om att cancer beror på två huvudfaktorer; arvet och miljön. Även om det naturligtvis inte är felaktigt så har det en tendens att lägga skulden på den cancersjuka individen eller på föräldrarna till det cancersjuka barnet, vilket kan bli väldigt fel i en sådan pressad situation som det faktiskt är […]

Read More

Det finns många olika sätt att gå till väga i försök att behandla cancer. En del handlar om kraftig strålning, andra om att patienten ska äta på ett visst sätt och vissa involverar andra alternativa behandlingar, där vissa går i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet medan andra är outforskade eller rent av ovetenskapliga. För […]

Read More

Nya Inlägg

youplay