Förr i tiden var cancer en dödsdom men det är den inte längre idag. Detta är tack vare forskning och de framsteg som har gjorts. Det är inte alla som överlever sjukdomen men det är långt fler än vad det en gång var. Då kan vi tänka oss, hur finansieras cancerforskningen på bästa sätt?

Svaret på denna fråga är cancerfonden som är en ideell organisation som bildades år 1951. Cancerfondens vision är att hjälpa cancerforskningen att besegra cancer så att fler ska överleva. Forskningen som görs sker inte bara på en viss typ av cancer utan det forskas just nu på alla de olika cancertyper som finns. Denna forskning görs i labb och det kostar en del pengar, det är där cancerfonden kommer in i bilden. Genom donationer från människor runt om i världen kan de fortsätta att forska. Du kan bli månadsgivare och ge valfritt bidrag till cancerfonden varje månad.

Genom bidrag, försäljning av rosa bandet och andra saker så kan cancerfonden få in pengar som de sedan ger till forskningsteamet. Varje år anordnas också en cancergala som sänds på tv, där tittarna får ringa in och skicka sina valfria bidrag. Varje år samlas mer och mer pengar in och det är betyder att forskningen kommer kunna fortsättas under många år framöver. Det är idag möjligt att bromsa cancern och om den upptäcks i tid, kan den också opereras bort.

Cancer är en otäck sjukdom som kan ta död på dig fort om du inte upptäcker den i tid. Det finns idag tester som du kan göra, bland annat kan du som kvinna gå på mammografi för att kolla dina bröst regelbundet. Detta görs för att upptäcka cancer i tid. Om kvinnorna i din släkt har haft bröstcancer bör du gå och kolla dig för att vara säker att du inte själv har fått det.

Män drabbas oftare av prostatacancer och för dem har därför mustaschkampen startats. Det är samma sak som rosa bandet men för männen istället. Det finns prostataundersökning som män i en viss ålder kommer att kallas till varje år.

Mustaschkampen var en kampanj som cancerforskningen drev under 2007-2011. Då kunde alla köpa en blå mustasch för att uppmärksamma denna typ av cancer. Denna blå mustasch finns fortfarande kvar och du kan gå in på mustaschkampens hemsida för att ge ett bidrag. Forskare vet inte varför vissa människor drabbas av cancer medan andra inte och det är också en del av den forskning som bedrivs i labben. Varför vi får cancer och vad vi kan göra åt det är grunden för forskningen. Cancerforskningen gör långsamma men nödvändiga framsteg som märks inom vården. Utan forskning hade vi inte haft de mediciner och behandlingar som finns idag.

Author oscar
Published
Categories Uncategorized