Olika typer av cancer

Det finns många olika cancersjukdomar idag och forskare försöker hitta olika mediciner som kan stoppa cancern. Det är dock ingen lätt utmaning och krävs många resurser. En typ av cancersjukdom är muncancer och det är också en av de vanligaste cancersjukdomarna. Siffran för muncancer stiger varje år och 2014 upptäckte man 779 fall av cancer […]

Read More

Huden är kroppens största organ och huden blir varje dag utsatt av luftföroreningar, stark sol och växlande väderlek. Huden blir utsatt på många sätt och allt fler drabbas av hudcancer och det pågår en ständig och intensiv forskning. Att ta hand om huden är mycket viktigare än man tror och en god hudvård är en […]

Read More

Idag behandlas cancer inom sjukvården primärt med hjälp av fyra olika metoder. De sätt man främst går tillväga är genom operation, strålning, immunterapi och med läkemedel. De olika behandlingarna används antingen var för sig eller kombinerat beroende på vilken form av cancer patienten drabbats av. Hur man väljer att behandla beror också på flera andra […]

Read More

När det kommer till forskning i Sverige finns det flera områden som är intressanta. Men den typen av forskning som troligen är mest allmänviktig enligt många är just cancerforskning och forskning inom allvarliga sjukdomar och åkommor. Därför kommer denna artikel kolla närmre på just denna typ av forskning och vad den innebär för samhället. Vem […]

Read More

Cancerforskning

Cancer är ett samlingsnamn på ett stort antal sjukdomar som innebär att celldelningen i ett eller flera organ sker okontrollerat, vilket orsakar problem i organet samt närliggande vävnad. Det är en sjukdom som historiskt sett har tagit många liv. I Sverige är det cirka 60 000 personer som diagnosticeras med cancer varje år. På 1960-talet […]

Read More

Bröstcancer och dess orsaker

Förutom hudcancer är bröstcancer den typ av cancer som flest kvinnor diagnostiseras med. Det är också efter lungcancer den näst mest vanliga dödsorsaken av cancer hos kvinnor. Som många är bekanta med så börjar cancer utvecklas när celler i bröstet förändras och växer okontrollerat till en tumör. En tumör kan i sin tur vara godartad […]

Read More
youplay