SÖKTE MEDEL TILL CANCERFORSKNING – KÖPTE SOMMARHUS

Det finns många olika sätt att gå till väga i försök att behandla cancer. En del handlar om kraftig strålning, andra om att patienten ska äta på ett visst sätt och vissa involverar andra alternativa behandlingar, där vissa går i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet medan andra är outforskade eller rent av ovetenskapliga.

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET FORSKAR PÅ CANCER

På Lunds Universitet sker forskning på hög nivå och ett av universitetets fokusområden är just cancerforskning. Enligt Lunds forskare finns det många frågor som behöver svar, så att diagnostik likväl som behandling av cancer kan förbättras.

Medicin Public i facebook

Följ

Vänligen fyll i nedanstående formulär om ni önskar kontakta oss.

youplay