Eftersom cancer är en av världens farligaste sjukdomar är det av stor vikt att forskningen ska göra ytterligare framsteg. Antalet cancerforskare är stort men medlen kanske inte alltid täcker upp de behov som uppstår under forskningsprocessen.

 

Cancerfonden

Den mest etablerade och kända fonden dit man som forskare kan vända sig för att söka pengar och stöd till sin forskning och sin forskningsgrupp, är Cancerfonden. Varje ansökan granskas med omsorg så att medlen kommer i rätta händer. Mycket av cancerforskningen sker på de olika universiteten runt om i landet och där har Cancerfonden varit särskilt aktiv att dela ut anslag. Utöver Cancerfonden finns också en rad andra fonder och stiftelser som delar ut större eller mindre belopp till stöd för cancerforskning.

 

Många privatpersoner med mycket god ekonomi har också sett till att bidra med forskningsmedel. De privata finansiärerna kan visserligen oftast inte dela ut så enorma summor som exempelvis ett offentligt organ som Cancerfonden men även mindre bidrag är till stor hjälp för forskningens utveckling.

Hur ansöker man?

Om man är forskare och vill ansöka om bidrag så finns det riktlinjer och guidning i detta på de olika myndigheternas eller organens hemsidor. Hos privata finansiärer kan det dock krävas lite mer ingående kontakt innan ansökan men i princip sker det på samma premisser. Många privata aktieägare eller företagsägare väljer också att rentav skänka pengar till cancerforskningen och detta offentliggörs inte alltid. Att våga ta kontakt med olika typer av aktörer kan därför generera i fler möjligheter. Är det mindre summor man behöver kan det också vara värt att se över eller jämföra lån för att kunna föra forskningsprojektet framåt – i alla fall som komplement.

Att ansöka om bidrag till forskning innebär inte bara att du skickar in en ifylld ansökan och väntar på pengarna. För det första måste du själv också falla inom de ramar som satts upp av organet eller stiftelsen för att kunna få tillgång till forskningspengar. Du måste alltså vara en behörig forskare och inte en vanlig lekman som hoppas på att uppfinna det senaste botemedlet mot cancer för att sedan ta emot Nobelpriset. Det är inte riktigt så det går till. Och om du får det sökta bidraget då är det så att med pengarna kommer vissa motkrav som bland annat innebär att du måste med jämna mellanrum rapportera om resultaten; och framsteg kan innebära nyckeln till mer medel i framtiden.

Det är således mycket pappersjobb att ta itu med i samband med ansökan och efteråt väntar en tid av granskningar från det aktuella organet som kommer sammanställa ett svar baserat på det material det fått in från dig och din grupp. Det har tyvärr förekommit en del fusk i samband med cancerforskning där pengarna har gått till privata ändamål istället för att hamna i rätt fickor och bidra till forskning på allvar.

Author oscar
Published
Categories Releases
youplay