Inom cancerforskning pratas det mycket om att cancer beror på två huvudfaktorer; arvet och miljön. Även om det naturligtvis inte är felaktigt så har det en tendens att lägga skulden på den cancersjuka individen eller på föräldrarna till det cancersjuka barnet, vilket kan bli väldigt fel i en sådan pressad situation som det faktiskt är att vara drabbad av cancer.

Arv och miljö

Cancer beror på att något går fel i cellerna så att de börjar dela sig på ett okontrollerat sätt. Denna mutation kan bero på någonting i miljön, till exempel radioaktivitet eller på att kroppen har utsatts för något annat som den helt enkelt inte tål. Det finns också vissa typer av cancer där orsaken främst är genetisk, det vill säga att nära släktingar också har fått samma typ av cancer. I många fall kan det säkert också vara så att cancern är en kombination av båda dessa faktorer, det vill säga att en genetisk känslighet finns där men att det krävs en yttre ”trigger” för att sätta cancern i rullning.

Kan det vara slumpen?

SVT rapporterar i en artikel om vetenskap om hur cancer kanske kan tänkas bero på slumpen. Det är forskare från universitetet John Hopkins i USA som har undersökt detta och kommit fram till att en stor andel av all cancer helt enkelt skulle kunna handla om otur. Enligt SVT:s artikel skulle hela två tredjedelar kunna vara olyckor i celldelningen, vilket i sin tur skulle kunna förklara varför det mestadels är äldre människor som drabbas. Ju längre en människa har levt, desto fler celldelningar har kroppen genomfört och desto större blir risken för att något ska gå fel.

Kritik mot studien

Resonemanget är det inget fel på men det förekommer dock annan kritik mot John Hopkins-studien och en del andra forskare anser att den bör tas med en nypa salt. Den är nämligen gjord genom att ”avancerade matematiska” modeller har analyserat och räknat på 17 olika typer av cancer i ett datorprogram. Att använda datorer på detta vis är inget konstigt inom forskning och faktum är att det många gånger anses vara ganska tillitsfullt men i det här fallet har metoden blivit ifrågasatt. Denna grupp forskare har nämligen tidigare ansetts göra på fel sätt när de gör sina mutationsberäkningar och därmed är frågan om forskningsrapporten håller måttet?

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay