I dagligt tal när det pratas om cancer kan det lätt låta som att cancer vore en sjukdom men det är helt fel. Cancer är nämligen hundratals olika sjukdomar och kanske är det så svårt att få ett grepp om cancer. När viss cancerforskning exempelvis säger att en substans som kaffe är bra mot cancer så betyder inte det att kaffe tros fungera mot alla typer av cancer, istället är det snarare så att det är en eller ett par cancertyper som har observerats.

Den vanligaste cancern

Hos Cancerfonden finns bra information om vad cancer egentligen är och enligt dem är det några former av cancer som ses oftare i den svenska befolkningen än andra. Dessa inkluderar; hudcancer, lungcancer, bröstcancer, prostatacancer samt tjock- och ändtarmscancer.

200 olika cancrar

Det sägs finnas ungefär 200 olika typer av celler i kroppen och cancer kan utvecklas utifrån de flesta av dem, vilket innebär att det finns ungefär 200 olika former av cancer. Det är nämligen cancerns startpunkt som ger namn åt cancern, så om cancern till exempel har sin rot i benmärgens celler så har personen i fråga benmärgscancer eller myelom.

Den gemensamma faktorn

Det finns trots allt en anledning till att alla dessa former av cancer går under ett namn och det är att de har en hel del gemensamt. De kanske viktigaste faktorerna är dels att cancercellen helt enkelt inte dör, vilket ju vanliga celler ofta är programmerade att göra efter en viss tid, liksom att cancercellen delar sig utan uppehåll och utan att svara på kroppens signaler om att sluta. I takt med att cancern växer och blir en stor tumör så ser den också till att livnära sig själv genom att skapa god blodtillförsel och ibland våldgästar den granncellerna genom att också flytta in hos dessa.

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay