Förr i tiden var cancer en dödsdom men det är den inte längre idag. Detta är tack vare forskning och de framsteg som har gjorts. Det är inte alla som överlever sjukdomen men det är långt fler än vad det en gång var. Det är fler som drabbas av cancer idag, men ändå är det fler än någonsin som överlever sjukdomen. Detta har vi forskningen att tacka för, utan den hade dödsfallen ökat tillsammans med antalet cancerdrabbade. Även forskning inom andra sjukdomar har lett till stora framsteg inom medicin.

Alla olika mediciner och behandlingar för olika sjukdomar har sin grund i forskning. Forskningen har ofta skett i flera steg och på så sätt har en successiv förbättring tillkommit.

Forskning börjar med en hypotes som testas genom olika undersökningar och experiment. Ibland går resultaten direkt från universitet till sjuk och hälsovården. Kanske har en förbättrad metod av tillexempel en knäoperation upptäckts genom forskning. Men i många fall krävs dock ytterligare utveckling utanför universitetet innan det är helt klart. Då genomgår nya läkemedel noggranna tester utförda av privata företag för att slutligen, förhoppningsvis, kunna användas och förbättra hälso- och sjukvården.

De som ägnar sig åt medicinsk forskning försöker dessutom utforska grundorsakerna bakom olika sjukdomar. Forskarna studerar då ofta på cell- och mikronivå eller i djurförsök för att ta reda på vad som inträffar när sjukdomen börjar utvecklas.

 

Forskningen är väsentlig för en säker och pålitlig sjukvård, något vi Sverige förväntar oss få tillgång till. I många andra länder är en sjukvård alla får ta del av inte en självklarhet. Så mycket som hälften av jordens befolkning saknar tillgång till hälso- och sjukvård som inte löper risk att ruinera dem ifall de skulle bli sjuka. Så många människor har alltså inte möjligheten att ta del av de otroliga medicinska upptäckter forskningen har lett till. Vi tar det som en självklarhet att få direkt vård vid olika smärtor, upptäckt av sjukdom eller liknande, men så ser det inte ut runt om i världen. I många länder kan en normal förlossning vara extremt farlig, endast på grund av att den inte övervakas av en läkare. Ofarliga tillstånd eller sjukdomar kan komma att vara dödliga om man inte får den vård man behöver i tid.

Därför är det viktigt att bli månadsgivare, för att kunna hjälpa dem i utsatta länder som inte har denna självklara vård som alla vi i Sverige har tillgång till. Genom att bli månadsgivare ser du bland annat till att ge fattiga kvinnor säkra förlossningar på sjukhus.

Genom en fortsatt forskning kommer vi förhoppningsvis hitta fler botemedel till sjukdomar som idag antingen har dödlig utgång, eller är obotliga. Vi människor blir äldre och äldre och framstegen inom medicin ligger som grund för detta. Sjukdomar som tidigare varit extremt farliga är idag sjukdomar som enkelt kan botas med rätt medicin och behandling.

 

 

 

 

 

 

Author oscar
Published
Categories Updates
youplay