Cancer – Vad händer?

När man googlar cancer och cancerforskning så hamnar man på många olika sidor förstås;

cancerfondens hemsida, och

 

wikipedia är en del av de sidor som dyker upp. Det är inte alltid lätt att hitta rätt information, när man inte riktigt förstår vad man letar efter.

Hur kan man få en realistisk syn på de framsteg som skett med tanke på olika former av behandlingar av cancer? Cancerforskningens framsteg har varit betydande de senaste årtiondena. Det finns tillgängliga behandlingar som gjort det möjligt att till och med bli helt friskförklarad från vissa former av cancer. Man har lärt sig mycket mer om olika former av cancer och deras behandlingsformer. Man har utformat metoder för att upptäcka cancer i tidigare skeden.

Det bästa med cancer

Det finns inga fördelar med att få cancer, det är en bedrövligt jobbig sjukdom som förstör många liv. Så det bästa med cancer är att inte alla får sjukdomen. Det näst bästa är att fler och fler cancerpatienter blir botade och cancerforskningen står inte still.

Det är ju ingen idé att tänka negativt om cancer, men det är en jobbig sjukdom som lamslagit mångas liv och i många delar av världen så är de ekonomiska möjligheterna till rätt behandling begränsade och ibland rent av omöjliga. Därför krävs mer forskning för att ta fram billigare och bättre behandlingar som kan hjälpa fler. Hur som helst så finns det ingen rättvisa i det här tråkiga kapitlet av det mänskliga livet.

Botar man cancer?

Cancer har en stor variation av former i kroppen, vissa värre än andra. Extremt många har behandlats för cancer och fått långa bra liv, i god vigör och utan återkommande symptom. Cancer är definitivt en sjukdom som kan botas. Det beror helt på vilken cancer som man har fått, vissa former av cancer betraktas till och med som lätta att bota om man fått en riktig diagnos.

Cancer kan visa sig på många olika sätt; som en knöl eller som ett sår som inte läker, skador i huden och hudförändringar, man kan ha hosta som inte går över, trötthet som leder till migrän eller smärtor, kan visa sig som gulsot och ett annat symptom kan vara viktnedgång eller blodiga spyor med mera.

Varje år så lägger man mycket pengar på att bedriva olika former av cancerforskning. Det har förstått lett till betydande och riktiga förbättringar av chanserna att botas. Framförallt så har den som drabbas av cancer idag en större chans att leva ett längre liv.

Optimismen är en stark faktor i all tillfrisknad. Det finns många hjältar i form av cancerpatienter som lyckats vinna över sin sjukdom, till er vill vi säga: Ni är fantastiska, fortsätt kämpa!

Cancerforskningen går framåt och varje dag sker framsteg för att bota sjukdomen.

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay