Vi får alla lära oss redan i unga år att det finns saker vi bör undvika i livet för att leva länge och förbli så friska som möjligt. Att inte röka, att undvika tillsatsämnen och transfetter, att äta frukt och grönt och att inte sola utan solskydd är bara några exempel på sådana föreskrifter.

Det finns även yttre faktorer som kan vara mindre uppenbara riskfaktorer för hälsan, och vissa av dem kan till och med finnas i våra hem. Ett exempel på det är radon, ett grundämne i form av en naturgas med halter av radioaktivitet som bland annat sipprar ut ur mark och berggrund in i våra hem. Om man bor i en villa som har byggts under 1900-talet finns det ytterligare en ökad risk för radonhalter som överskrider det tillåtna, då man förr använde byggmaterial med detta ämne. Tror man sig bo i ett sådant hus kan det vara värt att låta göra en radonmätning och om det visar sig att man ligger i riskzonen finns det sätt att sanera och sänka radonhalten på.

Radon och cancer

Forskare har sedan länge konstaterat att det finns en koppling mellan radon och lungcancer, och efter rökning anses denna gas vara den främst bidragande faktorn till den typen av cancer. Egentligen är det inte själva gasen i sig som direkt är så hälsovådlig, utan de biprodukter som skapas medan den bryts ner och som kan sätta sig som små partiklar på lungorna när man andas in dem. Rökare och passiva rökare är särskilt utsatta, men även människor som aldrig varit i närheten av rök ligger i riskzonen. Efter att en mätning gjorts kan man idag sanera och isolera huset med mycket goda resultat och det är även extremt viktigt att man har ett bra ventilationssystem. En så enkel sak som att vädra ofta kan också vara fördelaktig.

Andra hushållsfaror

Ett hem kan innehålla ganska många hälsofaror och det är därför som det är så viktigt med renlighet. Damm kan till exempel orsaka astma och allergier och mögel kan ge allvarliga hälsoproblem där hela immunförsvaret blir nedsatt. Att inte ha ett bra immunförsvar innebär att man blir mer mottaglig för infektioner och sjukdomar, vilket i sin tur kan medföra cancerrisker.

Det finns också en hel del kemikalier som vi inte medvetet fört in i hemmet men som ända ligger där och lurar. Ett exempel på det är industrikemikalien PFAS som bland annat används i rengörings- och impregneringsmedel och ofta återfinns i heltäckningsmattor, textilier och kartonger. Ämnet kan också finnas i dricksvattnet och därför är det alltid en god idé att ha ett kranfilter och att ersätta heltäckningsmattan med mindre mattor eller snygga parkettgolv. Kom dock alltid ihåg att det viktigaste är att vädra och hålla rent!

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay