Forskning inom cancer har pågått i många år och för varje år som går ökar kunskapen och framgångarna inom forskningen och vi vet allt bättre hur vi ska bota olika former av cancer. Ett av de viktigaste fälten har varit förebyggande av cancer och möjligheten att upptäcka cancer i tid, då cancer sprider sig mer i kroppen ju längre det får sitta. Att verka förebyggande blir därför ett sätt att förhindra cancer från att bildas och att upptäcka signaler på cancer blir ett sätt att möjligen bekämpa cancersjukdomen innan den blir obotlig.

Vad är prostatacancer?

Prostatacancer är en cancertumör som bildas på prostatakörteln. Ofta till en början i delar som finns längre borta från urinröret, vilket gör att sjukdomen hålls mer dold. Det kan dröja mellan 10 och 15 år tills cancertumören börjat sprida sig och symptom visar sig. Några av dessa symptom är:

  • Du kissar ofta och det dröjer innan urinen börja komma.
  • Det finns blod i urinen.
  • Du har en svag urinstråle.
  • Tecken på att cancertumören har börjat sprida sig yttrar sig genom smärta i skelettet någonstans i kroppen utan någon särskild orsak. Det kan också orsaka trötthet eller förlorad aptit, vilket gör att man tappar vikt.

Prostatacancer är vanligaste cancerformen i hela Sverige. Sjukdomen kan vara ärftlig men oftast går det inte att säga orsaken. Med åldern ökar risken för att drabbas av denna sjukdom.

Vad säger forskningen om prostatacancer?

Det har de senaste åren skett dramatiska framsteg inom forskningen på området prostatacancer, framför allt inom behandlingsmetoderna. För patienter med så kallad spridd prostatacancer, då cancern spridit sig, har man hittat behandlingsmetoder som bromsar upp tumörcellers framfart. Detta i sin tur har hjälpt dessa patienter att höja sin livskvalitet samtidigt som de fått en ökad livslängd.

Testa dig för prostatacancer för män

Med dagens avancerade tekniker går det att ta många slags tester för att säkerställa att man inte bär på cancervirus. Ett PSA (benign prostatahyperplasi) prov är till för att testa om det finns indikation på sjukdomar i prostatan.

Det går bra att beställa tester för PSA prov och prostata cancer som kan hjälpa till att avgöra om du blivit drabbad via internet. Via hälsovårdsföretag {såsom Medisera: https://medisera.se/vara-halsokontroller/psa-prov/} finns möjlighet att beställa prover för prostatacancer såväl som andra hälsokontroller. PSA prov och testosteron ingår in Mediseras stora hälsokontroll som omfattar noggranna prover som kan ge indikation på om du är i riskzonen för cancer i prostata samt om du har normala nivåer av testosteron i kroppen. Eftersom prostata behöver testosteron för att växa och fungera så är detta minst lika viktigt för män som prostatan i sig, då prostatans funktion är att bilda den vätska som transporterar spermier vid utlösning.

Testosterontest för män

Att undersöka sina testosteronnivåer via ett testosterontest är en metod för att ta reda på om du drabbats av förminskat testosteron. Eftersom förminskat testosteron är förknippat med sämre livskvalitet som depression, minskad sexlust, sämre koncentrationsförmåga, minskad energi, minskad motivation och sömnstörningar, är detta något allvarligt som behöver förebyggas för en förhöjd livskvalitet.

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay