Idag behandlas cancer inom sjukvården primärt med hjälp av fyra olika metoder. De sätt man främst går tillväga är genom operation, strålning, immunterapi och med läkemedel. De olika behandlingarna används antingen var för sig eller kombinerat beroende på vilken form av cancer patienten drabbats av. Hur man väljer att behandla beror också på flera andra olika omständigheter och faktorer som till exempel hur stor tumören är, om den är god- eller elakartad och vad man kan se för tecken till spridning.

När det kommer till de flesta fasta cancertumörer diskuterar man oftast i första hand en operation för att avlägsna tumören. Under detta ingrepp tar man förutom hela tumören även bort frisk, omkringliggande vävnad för att förhindra att tumören ska sprida sig.

Strålbehandling är en vanligt förekommande behandling vid många varianter av cancer. Strålningen används inte bara för att ta bort cancertumören, utan också för att lindra symptom eller i ett försök att bromsa sjukdomen. Denna behandling kan orsaka en del biverkningar men behandlingen i sig gör inte ont. Det är vanligt att strålning mot tumörer i huvudet kan göra att håret faller av eller blir tunnare men efter några månader efter att behandlingen avslutats så växer håret oftast ut igen.

Immunterapi kallar man den behandling där man på ett effektivt sätt avväpnar cancercellerna genom att stärka kroppens immunförsvar. Ett slags vita blodkroppar som kallas T-celler är bra på att oskadliggöra inkräktare genom att förvandla sig själva till vad man i medicinska termer kallar mördarceller. Genom att ta T-celler från tumören eller ur den behandlande patientens blod kan man göra fler av dessa mördarceller i ett laboratorium innan de återförs in i kroppen igen för att börja verka.

Det samlingsnamn man använder för ett flertal cancercellshämmande läkemedel är cytostatika. Några av dessa ska motverka att cancercellerna förökas medan andra läkemedel ser till att dessa celler självförstörs. Cytostatika verkar mer eller mindre effektivt på olika former av cancer, och fungerar oftast bäst ju färre tumörer som finns att behandla.

Author oscar
Published
Categories Announcements
youplay