I Sverige är kaffe en nationaldryck så den som vågar säga något negativt om denna stärkande kopp kan förvänta sig att få stark kritik eller åtminstone att bli ignorerad. Trots detta forskas det ihärdig på huruvida kaffe faktiskt är bra eller dåligt för hälsan och som med mycket forskning är den ofta tvetydig.

Nu låter Dagens Medicin rapportera att enligt en forskargrupp från University of Southampton i Storbritannien så kan kaffe mycket väl ha positiv påverkan på hälsan. De uttrycker sig alltså inte som att kaffe vore toppen men de nämner att kaffe förknippas med en hel rad av hälsoförbättrande markörer, däribland vissa cancertyper. Andra problem som tycks förekomma i en mindre utsträckning hos kaffedrickare är diabetes, hjärtproblem, demens och problem med levern.

Den perfekta mängden kaffe tycks vara tre koppar om dagen men det ska nämnas att forskarna understryker att bevisen är svaga. Vidare finns det idéer om att kaffe är mindre bra för gravida kvinnor liksom för människor som lider av benskörhet. Det ska förstås också nämnas att det inte är någon praktisk studie som har genomförts, utan att det hela är en sammanställning av ungefär 200 andra studier.

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay