Lunds Universitet sker forskning på hög nivå och ett av universitetets fokusområden är just cancerforskning. Enligt Lunds forskare finns det många frågor som behöver svar, så att diagnostik likväl som behandling av cancer kan förbättras.

Cancercellernas liv

För att kunna förstå cancer bättre måste mer kunskap om cancercellernas liv samlas in. Det här görs genom att studera cancercellernas livsmiljö och även genom att observera hur cancerceller kommunicerar och får näring. Genom att ta reda på vad som får en cancercell att frodas och på vilket sätt som den frodas kan forskarna sedan försöka finna olika nya vägar att blockera dessa faktorer.

Att döda cancer

Ett annat viktigt forskningsområde när det gäller cancer är att se hur olika typer av cancerceller reagerar på olika typer av behandling. Denna forskning undersöker exempelvis hur pass motståndskraftig cancern kan vara, hur pass stark en behandling bör vara, om olika behandlingar bör kombineras och även hur stora olika biverkningar är.

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay