Det finns många olika sätt att gå till väga i försök att behandla cancer. En del handlar om kraftig strålning, andra om att patienten ska äta på ett visst sätt och vissa involverar andra alternativa behandlingar, där vissa går i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet medan andra är outforskade eller rent av ovetenskapliga.

För att undersöka en viss behandlingsmetod och bedriva cancerforskning över lag krävs naturligtvis gott om ekonomiskt bistånd och på sistone har en chockerande nyhet inom cancerforskning skakat om Sverige och Norge.

Cancerbehandling med laser

Historien börjar med att en 66-årig kvinna utförde laserbehandling på patienter med cancer. Det framgår inte om hon var läkare eller inte men hon ansåg att metoden var effektiv och hon hade även patienter som tillsynes bekräftade detta på hennes hemsida. Tanken med laserbehandlingen var att ljusets frekvens på något vis skulle påverka cancercellernas förmåga att kommunicera och på det sättet skulle de börja att fungera som vanligt igen.

Forskning tillsammans med KI

Enligt den cancerbehandlande kvinnan kallas detta för Energy Cell Treatment och hon ansåg den så effektiv att hon ville forska om det. Enligt SVD ska hon ha tagit kontakt med Karolinska Institutet, varvid de sägs ha visat intresse. Faktum är att de visade ett ganska stort intresse, förmodligen beroende på att en av de anställda på Karolinska Institutet hade fått sin cancersjuka fru behandlad av 66-åringen. Samtal inleddes som pågick under flera år, sekretessavtal skrevs och det filades på ekonomiska budgetar men det fanns dock ett problem; cancerforskningen behövde bekostas av någon.

En patientförening för att få in pengar

Som ett svar på frågan om ekonomiska medel startade 66-åringen en patientförening i Norge för att genom denna få in pengar. Varför hon bildade den i Norge är oklart men det står dock klart att hon lyckades få in 3 miljoner norska kronor efter att ha sagt att ett forskningssamarbete med KI hade inletts och att de behövde pengar.

Av de 3 miljonerna skänktes 2,8 miljoner av ett enda par och mycket av det andra kom in genom försäljning inom föreningen, bland annat av tavlor som hade skänkts. En anhörig till flera individer som avlidit i cancer valde att pantsätta sin lägenhet för att kunna ge pengar till forskningsprojektet.

Inget samarbete

Donatorerna och medlemmarna i patientföreningen trodde förstås att cancerforskningen var i full gång men som av en händelse fick de veta att något sådant forskningsprojekt inte fanns hos KI. Det visade sig att samtalen mellan 66-åringen och KI gick i stöpet efter det att kvinnan dels hade vägrat att anta de etiska regler som alltid måste följas inom forskning och dels då hon hade nekat att dela med sig av forskningsdatan.

Så vad hände med pengarna? Med största sannolikhet investerades de i ett hus på Lidingö, då kvinnan köpte ett sommarhus där för 4 miljoner kronor, strax efter att pengarna hade donerats.

Author oscar
Published
Categories Medicin
youplay