Förutom hudcancer är bröstcancer den typ av cancer som flest kvinnor diagnostiseras med. Det är också efter lungcancer den näst mest vanliga dödsorsaken av cancer hos kvinnor. Som många är bekanta med så börjar cancer utvecklas när celler i bröstet förändras och växer okontrollerat till en tumör. En tumör kan i sin tur vara godartad eller en malign cancertumör som kan sprida sig och växa. Om det är en godartad tumör innebär det att tumören inte sprids.

Bröstcancer är inte bara skadligt för den fysiska hälsan utan även negativt för självförtroendet eftersom samhället lägger stor vikt på brösten. Välformade och symmetriska bröst är nämligen förknippat med hälsa och skönhet. Den goda nyheten är att det med den senaste generationens implantat från Motiva är möjligt att återfå naturligt formade bröst. Faktum är att bröstförstoring kan vara en bra idé efter en lyckad bröstcancerbehandling eftersom de flesta som drabbas är över 50 år. Denna ålder brukar vara en lämplig ålder att förbättra utseendet och återställa bröstens ungdomliga form.

Bröstcancer minskar i världen

Även om det är oroväckande att så många kvinnor kommer att få en bröstcancerdiagnos under sin livstid finns det hopp i horisonten. Forskningen har lett till fantastiska framsteg de senaste decennierna, som framförallt gynnat kvinnor över 50 år.

Andelen kvinnor som dör av bröstcancer har minskat med cirka 40 procent sedan 1980-talet, Det beror på möjligheten att detektera bröstcancer i tidigare stadium och på förbättringar inom behandling. Det är inte helt fastställt vad det är som orsakar bröstcancer, utan vad forskningen kommit fram till är att den uppstår sporadiskt på grund av skador på gener. Dock finns det vissa riskfaktorer som värda att känna till, vilka är följande:

  • Bröstcancer i familjen. Om bröstcancer har förekommit i släkten kan det finnas en högre risk.
  • Graviditet vid hög ålder. Sena graviditeter, efter 35 års ålder, eller de som aldrig varit gravida har en högre risk att drabbas av bröstcancer .
  • Hormonbehandling. Att gå på hormonbehandling efter klimakteriet ökar risken att utveckla bröstcancer.
  • Orala preventivmedel. Studier pekar på att p-piller ökar risken en aning för bröstcancer.
  • Tidig menstruation. En tidig menstruation före 12-årsåldern innebär en något högre risk att utveckla bröstcancer.
  • Tidigare historia av bröstcancer. Tidigare fall av bröstcancer innebär högre risk att utveckla det igen.
  • Ålder. Bröstcancer utvecklas för det mesta hos kvinnor över 50 år.
Author oscar
Published
Categories Announcements
youplay