Huden är kroppens största organ och huden blir varje dag utsatt av luftföroreningar, stark sol och växlande väderlek. Huden blir utsatt på många sätt och allt fler drabbas av hudcancer och det pågår en ständig och intensiv forskning. Att ta hand om huden är mycket viktigare än man tror och en god hudvård är en […]

Read More

Idag behandlas cancer inom sjukvården primärt med hjälp av fyra olika metoder. De sätt man främst går tillväga är genom operation, strålning, immunterapi och med läkemedel. De olika behandlingarna används antingen var för sig eller kombinerat beroende på vilken form av cancer patienten drabbats av. Hur man väljer att behandla beror också på flera andra […]

Read More

När det kommer till forskning i Sverige finns det flera områden som är intressanta. Men den typen av forskning som troligen är mest allmänviktig enligt många är just cancerforskning och forskning inom allvarliga sjukdomar och åkommor. Därför kommer denna artikel kolla närmre på just denna typ av forskning och vad den innebär för samhället. Vem […]

Read More

Cancerforskning

Cancer är ett samlingsnamn på ett stort antal sjukdomar som innebär att celldelningen i ett eller flera organ sker okontrollerat, vilket orsakar problem i organet samt närliggande vävnad. Det är en sjukdom som historiskt sett har tagit många liv. I Sverige är det cirka 60 000 personer som diagnosticeras med cancer varje år. På 1960-talet […]

Read More

Bröstcancer och dess orsaker

Förutom hudcancer är bröstcancer den typ av cancer som flest kvinnor diagnostiseras med. Det är också efter lungcancer den näst mest vanliga dödsorsaken av cancer hos kvinnor. Som många är bekanta med så börjar cancer utvecklas när celler i bröstet förändras och växer okontrollerat till en tumör. En tumör kan i sin tur vara godartad […]

Read More

Att cancer är vanligt, det vet nog många. Men vilken typ av cancer som är vanligast kanske inte alla har koll på. Faktum är att cancer i urinblåsan har blivit lika frekvent som hudcancer. Hur allvarligt det blir ter sig olika från individ till individ, men i en del fall är en operation ett faktum. […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3
youplay