Som om det inte vore tillräckligt att behöva genomlida rädslan, ångesten och smärtan av att drabbas av cancer och genomgå behandling för sjukdomen, kan denna behandling ha långsiktig påverkan på ens liv. Självklart har behandlingarna mot cancer en oförneklig och övervägande positiv effekt såtillvida att man får en chans att faktiskt överleva sjukdomen, men det hindrar inte att behandlingarna också kan ge långtgående negativa effekter. Som ett tydligt exempel kan både cytostatikabehandling och strålbehandling påverka ens fertilitet, det vill säga ens chans att få barn. Detta gäller för både män och kvinnor, och oavsett vilken form av cancer man har drabbats av. Tyvärr är det ett problem som bara har uppmärksammats i större utsträckning på senare tid. Den större uppmärksamheten betyder dock att allt mer tid och forskning läggs på att förebygga problem med fertiliteten i samband med cancerbehandling.

Mer specifikt handlar riskerna vid cytostatikabehandling om att behandlingen dödar celler som delar sig. Den påverkar med andra ord inte bara cancercellerna på detta sätt, utan även friska celler som delar sig, till exempel äggceller och spermier, som kan skadas av cytostatika. Risken för infertilitet beror på en rad faktorer, framförallt på ålder och på hur hög dosen av cytostatika är. En yngre person kan med andra ord klara av en högre dos än en äldre person utan att fertiliteten tar skada.

När det gäller strålningsbehandling förekommer risk för infertilitet framförallt om strålningen riktas mot magen och bukområdet eller mot hjärnan. Hjärnan (mer specifikt hypofysen) påverkar fertiliteten såtillvida att den styr hormonproduktionen, och om dessa signaler störs av strålningen får det naturligtvis negativa effekter för fertiliteten. Eftersom riskerna vid strålningsbehandling är tydligt sammankopplade med strålningsgraden och det berörda området, går det att förebygga fertilitetsproblem i viss mån – man kan till exempel diskutera strålningsgraden i behandlingen med sin läkare. Män kan också skydda testiklarna från bestrålning med en blyplatta om ett närliggande område ska behandlas. För kvinnor finns tyvärr inte samma möjlighet, eftersom äggstockarna sitter inuti kroppen. Andra metoder som kan användas för att kvinnor ska kunna ”försäkra” sin fertilitet är att skörda ägg genom hormonbehandling innan cancerbehandlingen påbörjas. Denna metod är dock riskfylld, eftersom hormonbehandlingen kan stimulera cancern att växa ytterligare.

De flesta får inte reda på om cancerbehandlingen har orsakat fertilitetsproblem eller inte förrän efteråt, då de försöker få barn. Oavsett om man har nedsatt fertilitet eller inte, kan dock försöksperioden när man planerar att bli gravid innebära spänd förväntan. Något som kan underlätta då är att kunna göra ett graviditetstest så snart som möjligt, varför det kan vara bra att ha en uppsättning av dem hemma när man planerar att skaffa barn. Misstänker man efter några negativa testresultat att man har problem med fertiliteten bör man självklart uppsöka läkarhjälp.

Author oscar
Published
Categories Announcements
youplay