Cancer är ett samlingsnamn på ett stort antal sjukdomar som innebär att celldelningen i ett eller flera organ sker okontrollerat, vilket orsakar problem i organet samt närliggande vävnad. Det är en sjukdom som historiskt sett har tagit många liv. I Sverige är det cirka 60 000 personer som diagnosticeras med cancer varje år. På 1960-talet var det bara en av tre cancerpatienter som överlevde sjukdomen. Även om vi inte har ett helt säkert botemedel har cancerforskning lett till att många liv har räddats. Idag överlever 2 av 3 personer som får cancer.

Forskning om cancer

Idag bedrivs många olika typer av forskning om cancer. En del forskar på orsaker till att sjukdomen uppstår för att försöka hitta metoder för att hindra utvecklingen. Andra forskar fram läkemedel eller andra behandlings- eller diagnostiska metoder. Det finns även forskningsprojekt som går ut på att exempelvis studera beteende och psykiskt mående hos patienter som drabbats av cancer.

Forskning om cancer bedrivs på flera olika institutioner, både i Sverige och runt om i världen. De flesta universiteten bedriver minst ett forskningsprogram relaterat till cancer. Det finns även många privata företag som är verksamma inom området. Cancerforskningen finansieras på olika sätt. Många av de privata företagen är vinstdrivande. De säljer sina patent till andra företag som sedan massproducerar dem. En stor del av forskningen finansieras dock av välgörenhetsorganisationer, såsom Cancerfonden. De tar emot donationer från företag såväl som privatpersoner. En stor del av dessa pengar går sedan direkt till forskningsändamål.

Framsteg hittills

Även om det inte finns ett säkert botemedel mot cancer har forskningen kommit mycket långt. Idag har vi flera olika verktyg att ta till mot sjukdomen, bland annat kirurgi, strålbehandling och kemoterapi med olika läkemedel. Det finns även flera metoder för att upptäcka cancer i ett tidigare skede än vad man kunde förr. En tidig diagnos ökar nämligen chansen att cancern går att bota.

Author oscar
Published
Categories Announcements
youplay