Tidigaste beläggen

Cancer har förmodligen följt oss människor och djur så länge vi har funnits. Man har hittat tecken på skelettcancer hos egyptiska mumier som är 3500 år gamla. Cancer finns också omnämnt i papyrus som är lika gamla men de refererar till ännu äldre texter, kanske så gamla som 4500 år. Det som omnämns i dessa tidigaste skriftliga belägg, är bröstcancer. Det berättas om en behandlingsmetod som gick ut på att man brände bort tumörer, men det sägs samtidigt att det inte finns någon bot mot sjukdomen.

Hippokrates

 

Den antike grekiske läkaren Hippokrates, som levde på 400-talet f.v.t., är den som myntar begreppet krabba eller kräfta om sjukdomen. Namnet kommer troligen av att en tumör i genomskärning påminde om dessa djur. På latin blev det cancer. Under antiken trodde man att sjukdomar i kroppen berodde på en obalans mellan de fyra kroppsvätskorna. Den grekiske läkaren Galenos från 100-talet v.t. fick ett stort inflytande på läkekonsten ända fram till medeltiden. Han ansåg att cancer berodde på ett överskott av svart galla, och behandlingarna syftade ofta till olika former av åderlåtningar eller koppningar av patienten.

1500-1800

Under 1500- och 1600-talen blev det accepterat med obduktioner av avlidna. Tidigare hade det ansetts som ett brott mot religionen. Genom obduktionerna började läkarna förstå mer om cancer och de övergav tankarna på kroppsvätskorna. Den tyske professorn Wilhelm Fabry trodde att bröstcancer berodde på mjölkstockning i mjölkkörtlarna. Den nederländske professorn Francois de la Boe Sylvius ansåg att alla sjukdomar berodde på kemiska orsaker, så även cancer. Hans landsman Nicolaes Tulp ansåg att cancern var ett gift som långsamt spred sig i kroppen. Tulp slog dessutom fast att cancern smittade eftersom bröstcancer ofta fanns hos flera kvinnor i samma familj. Den som först fastslog ett klart orsakssamband gällande cancer var den engelske kirurgen Percivall Pott. Han upptäckte att testikelcancer var mycket vanligare hos sotare än hos befolkningen i övrigt. Bilavgaser ligger bakom många cancerfall. Köp en ny elbil med billiga billån så hjälper du till att motverka fler sjukdomsfall.

Cancer i den moderna tiden

Cancerns genetiska orsaker upptäcktes under det tidiga 1900-talet då man började förstå vad celler var och att dessa byggde upp vävnader och organ. Med upptäckten av DNA under 1950-talet och den djupare insikten om hur celldelningarna går till, blev förståelsen för cancerns gåta större. Man såg att cancer var celler som delade sig ohämmat. Med denna kunskap började man förstå mer om orsakerna bakom. Man förstod att det hade med genskador att göra, mutationer. Dessa mutationer kunde bero på kemiska ämnen, strålning eller hade ärvts från föräldrarna. 1968 upptäcktes även det första cancerframkallande viruset.

Numera känner man till fler än 100 olika cancerogena ämnen. Man har lärt sig att cancer är många olika sjukdomar. Man håller på att finslipa sina verktyg för att på sikt komma till bukt med denna folksjukdom som idag dödar hundratusentals människor varje år. Bara hjärtkärlsjukdomar dödar fler. Forskarna är hoppfulla om att mänskligheten kommer att hitta en bot mot de flesta cancerformerna. Kanske går det med hjälp av genterapi eller genom att vi lär oss mer om hur gener kopplas på och av.

Author oscar
Published
Categories Announcements
youplay