Cancer som hittas tidigt, innan den har hunnit bilda metastaser, är oftast enklare att behandla. Därför är det viktigt att upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Det är därför screeningprogram, som exempelvis mammografi för att tidigt upptäcka bröstcancer, är så viktiga.

Cancer delas in i stadier där de första stadierna indikerar en isolerad tumör medan de senare stadierna beskriver att cancern har spridit sig till andra organ i kroppen. Att upptäcka och behandla cancern i ett tidigt stadium innebär att chansen att bli frisk är betydligt större.

När cancern upptäcks för sent

Tyvärr har många olika cancertyper, till exempel lungcancer och äggstockscancer, ett smygande förlopp som gör att sjukdomen diagnosticeras sent i förloppet trots att metoderna för diagnostik har blivit allt mer sofistikerade. Det är alltid ett hårt slag att höra att en cancersjukdom är obotlig, både för den drabbade och för anhöriga. För vissa personer kan det vara en trygghet att få prata om döden och planera sin egen begravning. Då kan det vara bra att kontakta exempelvis Lova begravningsbyrå som kan erbjuda stöd och hjälp med planeringen.

Palliativ vård vid cancer

Palliativ vård, eller vård i livets slutskede, handlar om att minska symptomen och göra den sista tiden så bekväm som möjligt för den sjuke. Vilka symptom som behöver lindras är individuellt och beror mycket på vilken cancerform den drabbade lider av. Smärta är ett vanligt problem vid metastaser och smärtlindring är därför en viktig del av den palliativa vården. Men även cellgifter och strålbehandling kan användas palliativt. Syftet är då att minska symptomen och i vissa fall även förlänga livet. Även för de med obotlig cancer har överlevnaden blivit betydligt längre med dagens moderna behandlingsmetoder.

Author oscar
Published
Categories Announcements
youplay