Cancerforskning

Cancer är ett samlingsnamn på ett stort antal sjukdomar som innebär att celldelningen i ett eller flera organ sker okontrollerat, vilket orsakar problem i organet samt närliggande vävnad. Det är en sjukdom som historiskt sett har tagit många liv. I Sverige är det cirka 60 000 personer som diagnosticeras med cancer varje år. På 1960-talet […]

Read More

Bröstcancer och dess orsaker

Förutom hudcancer är bröstcancer den typ av cancer som flest kvinnor diagnostiseras med. Det är också efter lungcancer den näst mest vanliga dödsorsaken av cancer hos kvinnor. Som många är bekanta med så börjar cancer utvecklas när celler i bröstet förändras och växer okontrollerat till en tumör. En tumör kan i sin tur vara godartad […]

Read More

Att cancer är vanligt, det vet nog många. Men vilken typ av cancer som är vanligast kanske inte alla har koll på. Faktum är att cancer i urinblåsan har blivit lika frekvent som hudcancer. Hur allvarligt det blir ter sig olika från individ till individ, men i en del fall är en operation ett faktum. […]

Read More

Vill du vara med och hjälpa till med cancerforskningen? Men du är ingen forskare och jobbar inte heller som labbtekniker på en institution. Alla kan hjälpa till, men på olika sätt. Du kan samla in pengar till cancerforskningen och göra stor skillnad. Cancer och andra sjukdomar Det är både jobbigt att vara sjuk och att […]

Read More

Cancerforskningen har gjort stora framsteg och allt fler drabbade överlever sjukdomen. Enligt Socialstyrelsen överlever närmare 70% av alla som får en cancerdiagnos idag. Dock är det allt fler svenskar som drabbas av cancer vilket ställer höga krav på eftervården. Vissa cancersjukdomar, framför allt bröstcancer, kan leda till att kroppen förändras på grund av kirurgi för […]

Read More

Cancer som hittas tidigt, innan den har hunnit bilda metastaser, är oftast enklare att behandla. Därför är det viktigt att upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Det är därför screeningprogram, som exempelvis mammografi för att tidigt upptäcka bröstcancer, är så viktiga. Cancer delas in i stadier där de första stadierna indikerar en isolerad tumör medan […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2

Nya Inlägg

youplay