Vill du vara med och hjälpa till med cancerforskningen? Men du är ingen forskare och jobbar inte heller som labbtekniker på en institution. Alla kan hjälpa till, men på olika sätt. Du kan samla in pengar till cancerforskningen och göra stor skillnad. Cancer och andra sjukdomar Det är både jobbigt att vara sjuk och att […]

Read More

Cancerforskningen har gjort stora framsteg och allt fler drabbade överlever sjukdomen. Enligt Socialstyrelsen överlever närmare 70% av alla som får en cancerdiagnos idag. Dock är det allt fler svenskar som drabbas av cancer vilket ställer höga krav på eftervården. Vissa cancersjukdomar, framför allt bröstcancer, kan leda till att kroppen förändras på grund av kirurgi för […]

Read More

Cancer som hittas tidigt, innan den har hunnit bilda metastaser, är oftast enklare att behandla. Därför är det viktigt att upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Det är därför screeningprogram, som exempelvis mammografi för att tidigt upptäcka bröstcancer, är så viktiga. Cancer delas in i stadier där de första stadierna indikerar en isolerad tumör medan […]

Read More

Det är synd om människorna, skriver August Strindberg. Visst är det, svarar vi kanske. Det är så mycket som kan drabba oss. Som barn, som vuxna. Aldrig är vi riktigt säkra från något. Kanske är det just det som gör livet så ovärderligt för oss alla. Vi får problem av olika slag och ofta finns […]

Read More

Cancerns historia

Tidigaste beläggen Cancer har förmodligen följt oss människor och djur så länge vi har funnits. Man har hittat tecken på skelettcancer hos egyptiska mumier som är 3500 år gamla. Cancer finns också omnämnt i papyrus som är lika gamla men de refererar till ännu äldre texter, kanske så gamla som 4500 år. Det som omnämns […]

Read More

Som om det inte vore tillräckligt att behöva genomlida rädslan, ångesten och smärtan av att drabbas av cancer och genomgå behandling för sjukdomen, kan denna behandling ha långsiktig påverkan på ens liv. Självklart har behandlingarna mot cancer en oförneklig och övervägande positiv effekt såtillvida att man får en chans att faktiskt överleva sjukdomen, men det […]

Read More
youplay