Cancer är en grupp av otäcka sjukdomar och att drabbas av cancer är omvälvande oavsett vem det drabbar. Ung Cancer är den ideella organisationen som bildades för att hjälpa unga människor med cancer, alltså de som har hamnat mellan stolarna då de är yngre än de flesta som drabbas av cancer men för gamla för […]

Read More

I Sverige är kaffe en nationaldryck så den som vågar säga något negativt om denna stärkande kopp kan förvänta sig att få stark kritik eller åtminstone att bli ignorerad. Trots detta forskas det ihärdig på huruvida kaffe faktiskt är bra eller dåligt för hälsan och som med mycket forskning är den ofta tvetydig. Nu låter […]

Read More

I dagligt tal när det pratas om cancer kan det lätt låta som att cancer vore en sjukdom men det är helt fel. Cancer är nämligen hundratals olika sjukdomar och kanske är det så svårt att få ett grepp om cancer. När viss cancerforskning exempelvis säger att en substans som kaffe är bra mot cancer […]

Read More

Cancer kan bero på slumpen

Inom cancerforskning pratas det mycket om att cancer beror på två huvudfaktorer; arvet och miljön. Även om det naturligtvis inte är felaktigt så har det en tendens att lägga skulden på den cancersjuka individen eller på föräldrarna till det cancersjuka barnet, vilket kan bli väldigt fel i en sådan pressad situation som det faktiskt är […]

Read More

Det finns många olika sätt att gå till väga i försök att behandla cancer. En del handlar om kraftig strålning, andra om att patienten ska äta på ett visst sätt och vissa involverar andra alternativa behandlingar, där vissa går i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet medan andra är outforskade eller rent av ovetenskapliga. För […]

Read More
youplay