Att cancer är vanligt, det vet nog många. Men vilken typ av cancer som är vanligast kanske inte alla har koll på. Faktum är att cancer i urinblåsan har blivit lika frekvent som hudcancer. Hur allvarligt det blir ter sig olika från individ till individ, men i en del fall är en operation ett faktum. […]

Read More

Vill du vara med och hjälpa till med cancerforskningen? Men du är ingen forskare och jobbar inte heller som labbtekniker på en institution. Alla kan hjälpa till, men på olika sätt. Du kan samla in pengar till cancerforskningen och göra stor skillnad. Cancer och andra sjukdomar Det är både jobbigt att vara sjuk och att […]

Read More

Cancerforskningen har gjort stora framsteg och allt fler drabbade överlever sjukdomen. Enligt Socialstyrelsen överlever närmare 70% av alla som får en cancerdiagnos idag. Dock är det allt fler svenskar som drabbas av cancer vilket ställer höga krav på eftervården. Vissa cancersjukdomar, framför allt bröstcancer, kan leda till att kroppen förändras på grund av kirurgi för […]

Read More

Cancer som hittas tidigt, innan den har hunnit bilda metastaser, är oftast enklare att behandla. Därför är det viktigt att upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Det är därför screeningprogram, som exempelvis mammografi för att tidigt upptäcka bröstcancer, är så viktiga. Cancer delas in i stadier där de första stadierna indikerar en isolerad tumör medan […]

Read More

Det är synd om människorna, skriver August Strindberg. Visst är det, svarar vi kanske. Det är så mycket som kan drabba oss. Som barn, som vuxna. Aldrig är vi riktigt säkra från något. Kanske är det just det som gör livet så ovärderligt för oss alla. Vi får problem av olika slag och ofta finns […]

Read More

Forskning inom cancer har pågått i många år och för varje år som går ökar kunskapen och framgångarna inom forskningen och vi vet allt bättre hur vi ska bota olika former av cancer. Ett av de viktigaste fälten har varit förebyggande av cancer och möjligheten att upptäcka cancer i tid, då cancer sprider sig mer […]

Read More
youplay