Det finns många olika sätt att gå till väga i försök att behandla cancer. En del handlar om kraftig strålning, andra om att patienten ska äta på ett visst sätt och vissa involverar andra alternativa behandlingar, där vissa går i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet medan andra är outforskade eller rent av ovetenskapliga. För […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
youplay